Back to blogs

News & Views

29. 06. 2023

Pravila nagradnog natječaja

by Legal

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

LLOYDS DIGITAL d.o.o.

OSVOJI KARTE ZA DIGITAL LABIN KONFERENCIJU

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Lloyds digital d.o.o., Rudarska 1, 52220 Labin, OIB: 42238462344, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj trajat će od 29.6.2023. u 08:00 do 10.08.2022. u 15:00, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Instagram stranici organizatora te Instagram profilu organizatora @digitalabinconference.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 1 nagradu, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrada su dvije kozitacije za 23. rujna 2023. za drugi dan Digital Labin konferencije, za dvije osobe.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj, koje su od strane tvtke Lloyds digital d.o.o na iste adrese zaprimile pakete u kojima se nalazi koks ugljen obojen u ružičastu boju, te su registrirane na društvenoj mreži Instagram www.instagram.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Lloyds digital d.o.o. je tvrtke kojima je poslan ugljen izabrao na temelju marketinškog istraživanja IT tvrtki u Hrvatskoj, koje spadaju u ciljanu publiku polaznika Digital Labin konferencije.

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je javno objaviti na društvenoj mreži Instagram www.instagram.com fotografiju promotivnog ružičasto obojanog koks ugljena, naznačiti koje ime mu je dodjeljeno, te označiti službeni Instagram profil konferencije Digital Labin (@digitalabinconference).

U obzir će doći svi sudionici od 29.6.2023. u 08:00 do 10.08.2022. u 15:00.

Članak 7

DISKVALIFICIRANJE 

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj; 

• Sudionike koji se koriste lažnim profilima; 

• Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

Članak 8

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici se odabiru na temelju najkreativnije objave, a odabire ga Žiri sastavljen od 6 članova. Članovi Žirija su sljedeći:

  1. Valentina Martinčić, PR & Marketing Manager
  2. Lora Lukež, Graphic/UI Designer
  3. Antonela Brenko, UX/UI Designer
  4. Dora Milevoj, Communications & Sponsors Manager
  5. Maria Oroshi, Marketing Assistant
  6. Monika Mohorović, PR Assistant

Članak 9

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Instagram stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Instagrama. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 3 radna dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Članak 10

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 11.08.2022. u 15:30 na službenoj Instagram stranici Organizatora Digital Labin konferencije (@digitalabinconference).

Članak 13

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 14

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 15

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 16

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Puli.

Članak 17

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 18

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 19

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Lloyds digital d.o.o., a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave sadržaj/fotografije na svojoj Instagram stranici uz označivanje profila organizatora smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Lloyds digital d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na svojoj Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 20

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Labin, 29. lipanj 2023.

Organizator

Lloyds digital d.o.o.